Mana Badges

Kia Tika - Truth, Ko te tohu o te tika, ko te u ki te kaupapa. A symbol of truth is fixed to the process. 

Kia Pono - True, Mehemea he pono te aroha o te tangata ki tona iwi, ka aroha te iwi ki te tangata. If a man truly loves a his people, his people will love him.
Kia Atawhai - Meek, Kia whakaatu te Atawhai ki o tatou kaumatua,  Show kindness to our elders 
Kia Aroha - Love, Kia aroha tetahi ki tetahi, Love one another. 

He Kākano Ahau - I ruia mai I Rangiatea, And I can never be lost, I am a seed, born of greatness, Descended from a line of chiefs, He Kākano ahau
Tuku Iho - This design speaks to ancestral concepts nourished by Te Ao Māori - the kōrua elements acknowledge both the action of handing down and reaching upward to receive. This being an exchange between knowledge holders and knowledge seekers.
Kūkupa - or Kererū are a large green iridescent green/copper and white bush pigeon native to Aotearoa. This manu is prized for its role as kaitiaki in the dispersal of seeds and so is a symbol of guardianship, abundance and a link to generations past. 
 
1835 - He Whakaputanga o te Rangatiratanga o Nu Tireni (The Declaration of Independance of the United Tribes of New Zealand)
1840 - Te Tiriti o Waitangi
Tino Rāngatiratanga - Absolute Chieftainship